KÖNNYÍTÉSEK

Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény vonatkozása

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed az i) pont szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (a továbbiakban: NYAK)

Speciális igényű vizsgázók

A jogszabályi háttér

A 2011. évi CXC.4.§ (13) és a 2011. évi CCIV. 108.§ (6) értelmében az a fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező):aki

 • mozgásszervi,
 • érzékszervi
 • vagy beszédfogyatékos,
 • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 • autizmus spektrum zavarral
 • vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A vizsgaközpontokat az esélyegyenlőség megteremtésére a NYAK mellett működő NYAT előírásai is kötelezik.

Az 1998. évi Esélyegyenlőségi Törvény XXVI., valamint a 79/2006. (IV.5.) kormányrendelet

előírásait a nyelvvizsgáztatás területén is figyelembe kell venni. (137/2008. Kr. 8. §. (2) f). Ugyanakkor a nyelvvizsgáztatásra vonatkozó kormányrendelet egy másik, a 2.§ 6. bekezdése alapján az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra följogosított vizsgaközpontok nem adhatnak felmentést az adott vizsgabizonyítványban megkövetelt készségek mérése és értékelése alól.

 

MAGYARÁZAT

Amennyiben valakinek felmentése van a nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli része alól, az nem kap bizonyítványt arról a részről, tehát a mentessége helyettesíti a bizonyítvány meglétét. Amennyiben a másik rész estén sikeres nyelvvizsgát tesz, megkapja az arról a részről szóló bizonyítványt.

 

Információ a vizsgaközpontok honlapján

Valamennyi vizsgahelye köteles biztosítani a speciális szükségletű vizsgázók igényeinek kielégítését, azaz akadálymentes megközelítést és speciális eszközök használatát. Valamennyi vizsgaszabályzatban írnak a speciális vizsgakörülményekről, azonban a tájékoztatás mértékében nagyfokú eltérés tapasztalható. Az Akkreditációs Kézikönyvben a vizsgaközpontok Belső Működési Rendjéről szóló szabályozás szerint a Belső Működési Rend VII. fejezete vonatkozik a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ak2013/ak2013.htm).

A vizsgaközpontok a vizsgázók számára nyújtott online összefoglaló tájékoztatóban, az ún. Vizsgaszabályzatban teszik közzé a legfontosabb tudnivalókat a vizsgákra való jelentkezésről.

 

 A speciális vizsgakörülmények áttekintése

Az esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségét a vizsgaközpontok mindegyike teljesíti. Mivel azonban a törvényben előírtak értelmezése egyéni módon történik, eltérő eljárási módozatokat választanak. Vannak olyan vizsgaszabályzatok, amelyekben részletesen felsorolják a kedvezményezettek körét, mint

 • diszlexia,
 • diszgráfia,
 • hallás-, illetve látáskorlátozottság,
 • mozgáskoordinációs zavar,
 • súlyos testi fogyaték,
 • végtaghiány.

A vizsgaközpontban előírják orvosi szakvélemény, igazságügyi szakértői vélemény vagy igazolás csatolását a fogyatékosság mértékéről és jellegéről a jelentkezési laphoz.

(Némelyik azt is megjelöli, hogy mely szervezetek igazolását fogadja el. Az Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ) vagy előírja azt is, hogy milyen dátum szerepeljen az orvosi igazoláson (pl.: egy évvel régebbi igazolást nem fogadnak el, vagy három hónapnál nem régebbi igazolást ír elő).

A vizsgaközpont vezetője, a beadott kérelem (általában található a vizsgahely honlapján kitöltendő dokumentum) kapcsán, egyéni elbírálás alapján dönt a könnyítés mértékéről és a szükséges eljárásról. Egyes vizsgaközpontoknál egyéni egyeztetés is történik, ez után határozatban értesítetik a vizsgázót arról, milyen fokú könnyítésben fog részesülni.

 

JAVASLAT

Érdemes a szakvéleménybe belefoglaltatni, hogy milyen kedvezményekkel valószínűsíthető a nyelvvizsga sikeressége. Tanácsos jelentkezés előtt felvenni a kapcsolatot a központtal és pontosítani az ott igénybe vehető kedvezményeket, ill. úgy választani nyelvvizsgaközpontot, hogy az ott adható kedvezmény a készségeinek, képességeinek megfelelő legyen.

A kedvezményes eljárás iránti kérvényeket a vizsgaközponthoz kell címezni, és az adott vizsgaközpont a Belső Működési Rendjében meghatározott eljárásmód szerint a vizsgahellyel egyeztetve szervezi meg a speciális vizsgakörülményeket.

A kedvezmények engedélyezéséről a határozatot érdemes jelentkezési határidő lejárta előtti időpontra kérni.

 

Lehetséges kedvezmények

Általában a fogyatékkal élők lehetőséget kapnak az egyéni ütemben és egyénileg letett vizsgázásra. Nem ritkán külön teremben, külön felügyeletet biztosítanak számukra.

A leggyakoribb kedvezmények – a sérülések mértékéhez igazodva – az alábbiak lehetnek.

Hallássérültek esetén:

 • fejhallgatón keresztül vagy anyanyelvi vizsgáztató felolvasásában hallgathatják meg a vizsgaanyagot,
 • módjuk van szájról olvasni,
 • vagy többszöri meghallgatást engedélyeznek számukra

További gyakran biztosított lehetőség, hogy a szóbeli vizsgán

 • a vizsgáztatók hangosabban vagy lassabban beszélnek,
 • felkészülési időt meghosszabbítják.

Látássérültek számára:

 • Felnagyított betűket,
 • kedvező feladat formátumot,
 • Braille írású feladatlapot és íráslehetőséget szerveznek meg.

Diszlexiás vagy diszgráfiás vizsgázóknak

 • szóbeli előtti felkészülési idő meghosszabbítása
 • hosszabb időt kaphatnak az írásbeli feladat megoldására,
 • laptopon dolgozhatnak,
 • a vizsgaközpont speciális dolgozatformátumot, színt és betűtípust alkalmaz
 • a megoldások megoldó kulcsba való átmásolása alóli mentesség
 • helyesírás alóli mentesség

 

Egyéb kedvezmények

 • első sorba ültetés,
 • személyes segítség biztosítása,
 • páros szóbeli vizsga esetén egyéni vizsgáztatás engedélyezése
 • gépi szöveg helyett felolvasó
 • több szünet engedélyezése

(forrás: http://www.nyak.hu/doc/kutat_tanulmany_2012.pdf; netjogtár; szakmai tapasztalat)

Bővebb információ az alábbi linkre kattintva található:

http://www.literacyportal.eu/hu/mindennapi-elet.html&contentid=40#tc5

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Név *
Email *
Honlap