SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET

Vannak vizsgázók, akik már több (4-7-8-12) alkalommal vettek részt nyelvvizsgán, és sajnos sikertelen eredményt produkáltak. Ilyenkor egy szakember felkeresése segíthet kideríteni, vajon a sikertelenség hátterében részképesség zavar áll-e. A részképesség zavar komolyan befolyásolja a vizsgasorok megoldásának sikerességét, valamint magát a nyelvtanulás folyamatát is, ennek mikéntjére kitűnő példákat ad az alábbi táblázat. Ha az alulműködő részképességeket kedvezményekkel támogatjuk, akkor valószínűleg nem kell rögtön nyelvvizsgamentességért folyamodni, és örömmel veheti át a bizonyítványát a vizsgázó. A részképességek feltérképezése a megfelelő tanítási módozat feltárására is alkalmas, így segítve a tanulási folyamatot már a kezdetektől.

A nyelvvizsgán problémát okozó eltérések:

Készségek Mivel áll kapcsolatban Feladattípus
Munkamemória (központi végrehajtó) figyelmi mechanizmus; összehangolja a több irányból érkező információ feldolgozását; a később kapott információ megfelelő helyre való beépülését szabályozza hallott szövegértés;

beszédértés

 

Verbális munkamemória (fonológiai hurok) verbális ingerek megtartása és feldolgozása hallott szövegértés;

beszédértés;

helyesírás

téri-vizuális készség tájékozódás a szövegben, a feladatlapon, a megoldó kulcs kitöltése során, íráskép minden feladat érintett
szekvenciális készség sorrendiség nyelvtan elsajátítása; összefüggő szöveg felépítése; helyes szórend; ok-okozati összefüggések átlátása;

minden feladattípus érintett

verbális absztrakciós készség (elvonatkoztatás) szó és jelentés kapcsolata minden feladat
grafomotoros készség íráskép; írásbeli munka átláthatósága írásos feladatok (jobbára fordítás, tömörítés, fogalmazás)
nyelvi megértés szövegértés minden feladat érintett
kontextus információ kiválasztása szövegösszefüggés; ok-okozati tényezők felismerése minden feladat érintett
releváns információ kiválasztása lényege és lényegtelen információ kiválasztása minden feladat érintett (szövegértés;hallott szövegértés; íráskészség)
lassú munkatempó figyelmi mechanizmus működése minden feladat érintett
figyelemzavar figyelmi mechanizmus működése minden feladat érintett; a rendelkezésre álló idő nem megfelelő beosztása