A megálmodója (Czenner Júlia)

Kompetenciák, Publikációk, Referenciák

 

C.J.Képességfejlesztési és tanulástechnikai szakértő; angol tanár

A felnőttek általában ‘időre‘ akarnak nyelvet tanulni, gyorsan, ami nagyon eltér a   gyermekkori idegennyelv-elsajátítástól. Ráadásul rögtön a legmagasabb szinten   szeretnék használni társalgási készségeiket…. Mivel nehezen találnak vissza   vagy nem is akarnak visszatalálni gyermekkori állapotokba, és a nagy önérzet miatt   még csak véletlenül sem szeretnének ostobának látszani, így inkább kerülik a   társalgásokat, mert félnek attól, hogy hibákat követnek el. Ezzel azonban éppen attól   a lehetőségtől fosztják meg magukat, amely a legfontosabb sikerélményt jelenti a nyelvtanulásban: az eleinte hibáktól tarkított kommunikáció folyamatosságától.”  
 /Dr. Bárdos Jenő, egyetemi tanár/

2006-ban kezdtem az angol nyelvtanítással komolyabban foglalkozni, előtte csak műkedvelőként egy- két ismerőst segítettem hozzá a nyelvvizsgához vagy az érettségihez. Magántanárként dolgozom, mert a sikeres nyelvtanításhoz szeretem a saját módszeremet (multiszenzoros tanulási módozatok) és haladási tervemet használni. Egyéni magánórákat tartok, mert mindenki más problémával érkezik, más készséggel/képességgel, és megérdemli az osztatlan figyelmet.
Meggyőződésem, hogy a jól felépített haladási terv már egyharmad részben hozzájárul a sikerhez, valamint azt is fontos eldönteni, hogy valójában mi is a célunk a nyelvvel. Használni szeretnénk és nem fontos a bizonyítvány, vagy mindenképpen szert szeretnénk tenni egy bizonyítványra is? A két esetben különböző módon lehet tanulni, és ennek megfelelően a ráfordított idő is eltérő. A felhasználói nyelvtudás kommunikáció orientált, míg a vizsgák nagy része nyelvtan orientált.
Egy jó alapra lehet építeni, és hogy meddig, az már csak a diák igényétől, szorgalmától és kitartásától függ.
Többnyire vizsga orientált diákok keresnek fel, akiknek a továbbtanuláshoz és a diplomához szükséges a bizonyítvány megléte, vagy érettségi vizsgát szeretnének tenni záros határidőn belül. A nyelvvizsga sikeressége a diák erősségeinek megfelelő vizsgatípus kiválasztásán és a motiváción is múlhat.
Azt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a tudás megtartásáért is tenni kell, mert amit nem használunk, azt elfelejtjük. A szinten tartásra az interneten keresztül számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre.
Valamint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a tanulási deficiteket kedvezményekkel lehet kompenzálni, amennyiben hivatalosan is igazolni tudja a vizsgázó a jogosultságát.

Nyelvtanári tapasztalatok

Általánosságban kijelenthető, hogy a nyelvtanulók nem tudják a saját gondolataikat mondatokba foglalni, és nem értik meg biztonsággal a hallottakat. Az első probléma kulcsa a szókincs bővítése, de senki sem szeret szavakat tanulni, mert az unalmas. Léteznek olyan módszerek, amivel a szótanulás már nem csak egy szükséges rossznak ítélt mozzanata a nyelv elsajátításának.
A hallottak megértéséhez helyes kiejtést kell hallania a diáknak, hiszen a helytelenül ejtett szó még a jelentés különbséget is eredményezhet. A helyes kiejtés elsajátításához nem kötelező a fonetikus jelek bebiflázása, sokkal egyszerűbb és hatékonyabb módja is van.
Szembesülhetünk tanulási deficittel, mely hátráltathatja a nyelv elsajátítását, de megfelelő módszerekkel, vagy vizsga esetén kedvezményekkel nem kell
Az embereknek, főleg a fiataloknak igényük van az idegen nyelvek ismeretére, hiszen az internet ablakot nyitott a világra, és az ismeretek nagy része nem az anyanyelvünk érhető el. A chat programok is összehozzák őket a világ minden sarkából, és kíváncsiak egymásra, a kultúrájukra és barátságok is szövődnek köztük. Szeretnének külföldön tanulni, és nem látják a nyelvet akadálynak. Szeretnének utazni és sokkal merészebben indul neki az ember a nagyvilágnak, ha meg tudja kérdezni, hogyan jut haza.

Nehézségek nyelvtanulás- nyelvtanítás során

Egy idegen nyelv elsajátítása időigényes feladat. Amennyiben komolyabb nehézségek merülnek fel, mint amelyek indokoltak lennének, akkor érdemes megkeresni az okokat.
Ezeket az okokat keresve jutottam el egy logopédushoz 2007-ben, aki egy-két mondattal homályosan sejttette velem, hogy talán akad megoldás a problémás nyelvtanulók számára, de nem tudta világossá tenni, pontosan hogyan is kell hozzákezdeni.
Minden diák egyedi volt, néhányuknak nehezen ment, nekik mindig ki kellett találni új magyarázatokat, szemléltetéseket, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudják nyújtani. Minden esetben kiválasztottuk azt a típusú vizsgát, amely a képességeinek a legjobban megfelelt. Sikeresen vizsgáztak a tanítványaim, és egyre több olyan fiatal érkezett, akiknek egyre komolyabb nehézségeik voltak. Minden esetben maximális segítséget kaptak és a lehető legalaposabb felkészítést.
Több, mint 130 embert segítettem hozzá a nyelvvizsgához foktól és típustól függetlenül. A vizsgázók 1/3-a valamilyen könnyítéssel szerezte meg a bizonyítványt, aminek az értéke semmivel sem kevesebb, mint másoké.

Képességfejlesztési és tanulástechnikai szakértővé válásom

Rengeteget kutattam, mi lehet az oka annak, hogy valakinek csak idegennyelv esetén vannak nehézségei. Vagy vajon mit lehet tenni olyan esetben, ha valakinek a kézírása olvashatatlan és ezért bukik a nyelvvizsgán, vagy kap kevesebb százalékot érettségin. Ezek a malőrök akár egy jövőt is tönkretehettek/tehetnek.
2010-ben egy diák kapcsán eljutottam a megfelelő helyre, ahol először kétkedve fogadták a mondandómat, de nem számított, mert a későbbiekben a diákok megkapták azt a segítséget, amivel sikeresen tudtak teljesíteni. Ahogy egyre jobban beleástam magam a témába, egyre komolyabb gondokkal küzdő diákok tűntek fel és a kért kedvezmények komolyodtak. Sajnos egyre nehézkesebb volt elérni, hogy a diákok megkapják a szükséges kedvezményeket, mely utat nyitott nekik a felsőoktatási képzés felé. A tőlem telhető legnagyobb alapossággal kísértem végig a hivatali ügyek folyását is, és segítettem eligazodni a jogi és oktatási útvesztőkben.
2012-ben Imréné Sarkadi Ágnes a MTA Természettudományi Kutatóközpont jóvoltából tartott egy kurzust- Idegennyelv- oktatási módszerek diszlexiás, diszgráfiás diákokat tanító nyelvtanárok számára, melyen megerősítést kaptam, hogy jó úton haladok.
2013-ban kapcsolatba kerülten a Serdülő- és Felnőtt Diszlexia központtal, ahol szakértővé képeztek ki, és azóta dr. habil Gyarmathy Éva mentorálása alatt végzem ilyen irányú tevékenységemet, mely által teljes körű segítséget tudok nyújtani az erre jogosultaknak., emellett folytatom az idegennyelv oktatást is.
Eddigi munkám során közel 40 középiskolai diák, felsőoktatásban tanuló hallgató és felnőtt kapott valamiféle kedvezményt és/vagy részleges mentességet tanulmányainak sikerességéhez. Több, mint 10 felnőtt kapta meg a diplomáját és tarthatta meg az állását, vagy jutott álláshoz a segítségemmel. Több fiatalnak tudtam segítséget nyújtani a pályaválasztás során, akik azóta tökéletesen megállják a helyüket a felsőoktatási intézményekben. Több kisgyermek iskolakezdésével kapcsolatban is kikérték már a véleményem, a gyerekek azóta már az iskolapadot koptatják, és nagyon ügyesen teljesítenek, bírják a terhelést.

“Képességeink jobb megértése a kulcs a sikeres élethez! L. Ron Hubbard”

Mit rejt magában a képességvizsgálat?

A képességvizsgálat célja az, hogy az információfeldolgozás módjait, a tanulási stílust, a kognitív képességeket és az iskolai készségeket feltérképezzük. A vizsgálat során megismerjük mind a kiemelkedő, mind a gyengébb képességeket, melyek a tanulásban hátráltatnak, vagy éppen előrelendítenek. Az átfogó vizsgálat beszélgetéssel és részletes képességfelméréssel történik. A szükséges információk birtokában megvalósítható az egyénre vonatkozó  hatékony tanácsadás, módszertani segítségnyújtás és a tréning.
Szükség esetén olyan szakvélemény is kiállítható, mely hivatalos célból való felhasználásra is alkalmas. Amennyiben további teendő van hivatalos intézményekben, abban az esetben teljes támogatást és eljárási segítséget nyújtunk.

“Mert magabiztos csak az lehet, akinek része van a sikerben. Tudás és értés nélkül viszont minden kijöhet abból, csak siker, sikerélmény nem. /Sánta Csaba/”

A megfelelő tanulásmódszertan szükségessége

Bárki megismerkedhet olyan tanulási módszerekkel, melyek hatékonyabbá tehetik a tanulást és/vagy rövidíthetik a tanulásra fordított időt. A megfelelő tanulási technika megtalálásához szükség van nyitottságra és a rossz berögződések elengedésének képességére.
Azok, akik személyre szabott, részletekbe menő stratégiát szeretnének kapni, részt kell vegyenek egy képességvizsgálaton. Ennek eredményeként felállítható egy hatékonyan működő módszer, melynek feltétele a motiváció és a tanulni akarás.
Nyelvvizsga kompetencia
A sikeres nyelvvizsga egyik legfontosabb feltétele az, hogy megtaláljuk azt a vizsgatípust, amely a legközelebb áll hozzánk. A nyelvvizsgatípusok összepárosíthatóak, így elég széles palettát kaphatunk. Az előadáson informálódni lehet az egyes típusok sajátosságairól, buktatóiról és előnyeiről. Megfelelő információ birtokában biztosan meg lehet találni a nekünk tetszőt.
Igény esetén részletes megoldási módszert és/ vagy tanácsot kaphat az érdeklődő a különböző vizsgatípusok írásbeli, szóbeli és labor feladatainak megoldása kapcsán.
Speciális igényű vizsgázóknak segítséget tudok nyújtani abban, hogy a legmegfelelőbb körülmények között tehessék le vizsgáikat, valamint meg tudom állapítani az okát az esetlegesen többszöri alkalommal is sikertelen nyelvvizsgáknak.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Név *
Email *
Honlap